Prijs­lijst

Wat zijn de kos­ten
voor een behandeling

Op deze pagina vind u de actu­ele prij­zen van onze behan­de­lin­gen. Heeft u een vraag, wilt u meer infor­ma­tie of een afspraak maken? Neem geheel vrij­blij­vend con­tact met ons op.

Prij­zen
Oog­lid­cor­rec­tie

Ooglidcorrectie | Dokter van Amsterdam
Kos­ten

De kos­ten voor een boven­oog­lid­cor­rec­tie zon­der ver­wij­de­ring van vet bedra­gen € 800,- Indien we niet alleen een over­schot aan huid maar ook een over­schot aan vet ver­wij­de­ren dan wordt hier­voor een meer­prijs van € 150,- gere­kend. Het bedrag is van tevo­ren met u afge­spro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. De beta­ling wordt gedaan op de dag wan­neer de hech­tin­gen wor­den verwijderd.

Ver­goe­ding

Tij­dens het inta­ke­ge­sprek bespreekt de dokter met u of er sprake is van een medi­sche indicatie.

Prij­zen
Injecta­bles

De kos­ten van de behan­de­ling wor­den met u bespro­ken tij­dens het inta­ke­ge­sprek. De prijs is ver­schil­lend per pro­duct en hoe­veel­heid. Het prijs­over­zicht is een indi­ca­tie per mil­li­li­ter of zone. De kos­ten voor PlexR ver­schil­len van het gebied waar behan­deld gaat wor­den. Dit wordt met u bespro­ken in het intakegesprek.
Enthousiast | Dokter van Amsterdam
botox
Prijs
Botu­line toxine per zone  € 130,-
Botu­line Toxine 2 zones € 260,-
Botu­line Toxine 3 zones  € 390,-
Botu­line toxine halve zone € 85,-
Fil­lers
per 1 ml
Fil­ler Sty­lage M  € 275,-
Fil­ler Sty­lage XL € 325,-
Radiesse
per 3 ml
Han­den € 695,-

Kleine chi­rugie
& PlexR

Behan­de­ling
Prijs
kin­de­ren
Tong­riempje klie­ven
Wordt altijd vergoed.
€ 95,-
man
Ste­ri­li­sa­tie (vasec­to­mie) € 365,-
vrouw
Schaam­lip­cor­rec­tie (labia­cor­rec­tie) € 650,-
Schaam­lip­cor­rec­tie een­zij­dig (labia­cor­rec­tie) € 550,-
Oor­lel­cor­rec­tie
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie tun­nel 1 oor € 450,-
Oor­lel­ver­klei­ning of cor­rec­tie beide oren € 695,-
Oor­lel­cor­rec­tie 1 oor € 325,-
Oor­lel­cor­rec­tie beide oren € 500,-
Huid & lichaam
Ver­wij­de­ren moe­der­vlek­ken (naevi, nae­vus naevocellularis) € 95,-
Ver­wij­de­ren andere kleine aandoeningen € 95,-
Ver­wij­de­ren ouder­doms­vlek­ken met stik­stof per keer € 50,-
Ver­wij­de­ren ouderdomswratten € 95,-
Ver­wij­de­ren vetbulten € 95,-
Cor­rec­tie inge­groeide teen­na­gels
Wordt altijd vergoed.
€ 95,-
PlexR
Oog­lid boven € 475,-
Oog­lid beneden € 475,-
Oog­lid + kraaienpootjes € 695,-
Oog­lid boven + onder + kraaienpootjes € 995,-
kraai­en­poot­jes € 350,-
Boven­lip (rokers) rimpels € 395,-
Wan­gen of kaaklijn € 795,-
Kin € 395,-
Mari­o­net­lij­nen € 395,-
Wenk­brauw­lift € 295,-
Voor­hoofd € 495,-
Neus­lip­pen­plooi € 395,-
Boven­lip + Neuslippenplooi € 695,-
Boven­lip + Onderlip € 695,-
Boven­lip + Onder­lip + Neus­lip­pen­plooi + Marionetlijnen € 1295,-
Onder­lip + Marionetlijnen € 695,-
Frons € 250,-
Over­tol­lig huid bij de oren € 395,-
Decol­leté of hals € 750,-
Han­den € 795,-

Prij­zen
besnij­de­nis

Behan­de­ling
Prijs
kin­de­ren
Besnij­de­nis jon­gen t/m 1 jaar € 265,-
Besnij­de­nis jon­gen 2 t/m 10 jaar € 295,-
Besnij­de­nis jon­gen 11 t/m 15 jaar € 330,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ met medi­sche indicatie € 365,-
Besnij­de­nis jon­gen 16+ zon­der medi­sche indicatie € 695,-
man
Besnij­de­nis man met medi­sche indicatie € 365,-
Besnij­de­nis man zon­der medi­sche indicatie € 695,-
Frenulum­plastiek (cor­rec­tie voorhuid/toompje) € 295,-